Spring til indhold

Emil Skjervedal

Emil Skjervedal

Emil er forandringsskaber, døråbner og interessevaretager på højeste niveau. At tage en proces sikkert fra ide til gennemførelse, er Emils spidskompetence.

Hans strategiske tænkning og gode relationelle kompetencer gør ham til en oplagt partner i forandrings- og forretningsprocesser.

Emil har flere års ledelseserfaring, der tæller både personaleledelse samt/og ikke mindst ledelse af forandringsskabende processer på tværs af virksomheder, organisationer og mennesker.

Han er en god sparringspartner og formår hurtigt at analysere sig frem til kernen i de udfordringer I står overfor.

Som tidligere erhvervschef i hovedstadskommunen Kommuneqarfik Sermersooq, har han i tæt samarbejde med erhvervslivet skabt resultater. Emil har indblik i udfordringer og muligheder på tværs af brancher, og formår at omsætte den viden til fordel for din organisation.

Emil har erfaring med både kvalitative og kvantitative analyser og kan være med til at tilrettelægge processen fra ide til færdig analyserapport.

Emil er kandidat i erhvervsøkonomi med en specialisering i innovation og viden fra Aalborg Universitet.

Med mere end ti års erfaring fra politisk styrede organisationer har Emil opnået stor erfaring med interessevaretagelse. Derfor er Emil god til at omsætte akademisk viden til praksisnære resultater samt at tilrettelæggeprocesser så projekter og organisationer kommer i mål.