Spring til indhold

Individuelle forløb for personer og afdelinger

Lederudvikling og personlig vækst

Med udgangspunkt i dig som menneske tilbyder vi et forløb der har fokus på den udvikling du ønsker, og sammen med dig overkommer vi de barrierer der holder dig tilbage. Vi løfter dig i fællesskab og realisere de potentialer du har som både leder og menneske. 

Vores tilgang er anerkende og praksisorienteret. Det handler derfor både om den hverdag du ønsker at være i helt konkret og de mange tanker man naturligvis har om sig selv som leder. 

Sammen med dig finder vi frem til det mest virkningsfulde værktøj – det kunne f.eks. være coachende samtaler, kreative sparrings-sessioner eller samtaler i naturen om dig som menneske og leder. Vi er hverken lommefilosofiske eller psykologer, men vi ved meget om og har erfaringer med at hjælpe folk fremad.    

 

Iværksætterforløb fra ide til forretning

Mange iværksættere er eksperter i netop det produkt de beskæftiger sig, men har svært ved alt det der handler om virksomhedsdrift, administration og bureaukrati. Derfor stopper en del fantastiske initiativer inden de overhovedet er kommet i gang. VI tilbyder at tage iværksætteren i hånden fra start og følge dem igennem hele processen med det mål at kunne slippe flyvefærdige virksomheder løs til sidst. Man får dermed tilknyttet en iværksættervejleder der løbende hjælper iværksætter henover de barrierer vi fra undersøgelser ved stopper mange fra at realisere deres potentiale. 

 

Møde og procesfacilitering af enkelte møder eller længere udviklingsforløb

Har i et møde, en møderække eller et andet forløb i har svært ved at få til at give resultater? Vil I gerne sikre jer ,at I når det I lover hinanden at I skal nå? Og vil du som leder gerne undgå at skulle være facilitator for bedre at kunne indgå i de faglige diskussioner?
Så kan det være vi skal hjælpe jer med at få faciliteret og styret jeres møde eller forløb henimod et godt resultat. Med mange års erfaring i mødefacilitering og resultatskabende udviklingsforløb for afdelinger tilbyder vi jer at være med ombord, og med udgangspunkt i jeres ønsker at være ordstyrer – det kan nemlig sætte jer fri til at koncentrere jer om det faglige.

 

Kulturforståelse, herunder tværkulturel ledelse

Grønland og det grønlandske arbejdsmarked er præget af at tværkulturelt og mangfoldigt. Det stiller ganske stærke krav til det at være leder og kollegaer. At kunne agere tværkulturelt klogt og respektfuldt er ikke nogen enkel opgave, men det er helt utroligt vigtigt for at man som organisation har succes. rigtig mange gode tanker, initiativer, ideer og organisationer sander til i kulturelle misforståelser, forkerte hensyn og uudtalt uenighed. Det kan vi hjælpe jer med, og tilbyder derfor både forløb for ledere og afdelinger om disse vigtige aspekter, men også sessioner for nye medarbejdere der skal kunne agere i dette. Vi mener at en investering i netop den tværkulturelle forståelse mange steder vil komme tifold igen i form af bedre samarbejde og undgåede konflikter.    

HAR DU EN IDE, EN UDFORDRING ELLER BARE EN LØS TANKE?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Du behøver slet ikke vide hvad det egentlig er du vil have løst. Vi er alle tre gode at sparre med, vi er løsningsorienterede og vi oversælger ikke os selv. Så ring gerne til os hvis du har noget du gerne vil vende, så tager vi en god og ærlig snak om hvordan du og din organisation kan komme videre. Derudover:

Det kan også være du har brug for noget helt skræddersyet som en række arrangementer, et 1årigt projekt om fiskeriudvikling eller en akademisk skriverkarl på en rapport. Ring til os – så ser vi hvad der kan lade sig gøre.