Spring til indhold

Claus Christoffersen

Claus Christoffersen

Claus er ekspert i at se muligheder og optimeringer i såvel enkelte virksomheder som byer og distrikter. At kunne lokalisere hvilke indsatser der er behov for, og så helt praktisk at kunne udføre rådgivning og interessevaretagelse er hans metier. Han er en god sparringspartner, isbryder og løftestang for lokal erhvervsudvikling. 

Siden Claus trådte ud af mekanikeruddannelsen har han været selvstændig. Han har drevet og været direktør i flere virksomheder. Senere har han taget diplomuddannelse i ledelse og læst alle de bøger om ledelse og virksomhedsdrift han kunne finde. Senest har han blandt andet arbejdet med erhvervsudvikling i Østgrønland og Paamiut. 

Claus er god til at danne relationer, sparke døre ind, skabe engagement og stampe nye initiativer op af jorden. Især uden for de større byer og i det der kaldes yderdistrikter har Claus skabt gode resultater igennem sin inddragende og opbyggende arbejdsmetode. Lige fra Qaanaaq til Tasiilaq og Nanortalik befinder Claus sig som en fisk i vandet når han laver erhvervsudvikling og ved godt og nærværende arbejde hjælper til at løfte et lokalområde. 

Claus har i flere år hjulpet nye virksomheder i gang som iværksætterrådgiver, og på alle områder lige fra internt samarbejde til offentligt bureaukrati er Claus hjemme i det at drive og hjælpe en ny virksomhed. Netop denne hjælpsomme og jordnære stil gør sig også gældende i Claus hjælp og tilgang til mere etablerede virksomheder. Med erfaring fra at lede og organiserer virksomheder med kulturelt blandede medarbejdergruppe, sæsonudsving og offentlige benspænd kan Claus hjælpe en virksomhed igennem kriser, omstillingsprocesser, udvidelser eller generationsskift. Claus er kendetegnet ved at være loyal, kreativ, hjælpsom og lyttende.